Aanvraag Gerard Sanderink Studiebeurs HBO

Let op: wegens een systeemfout zijn aanvragen van vóór zaterdag 24 mei 2018 mogelijkerwijs niet goed binnengekomen. Vul het formulier nogmaals in om een aanvraag in te dienen.

Geef aan welke studie je volgt
Bijlagen
1. motivatiebrief 2. curriculum vitae 3. kopie geldig paspoort/identiteitskaart (met onleesbaar gemaakt BSN) 4. handgeschreven verklaring niet-veroordeeld voor en niet-verdacht van een misdrijf 5. kopie actueel uittreksel Basisregistratie Personen (BRP) 6. gewaarmerkte cijferlijsten 7. twee ondersteunende verklaringen 8. gentlemen's agreement 9. verklaring fiscus omtrent bruto inkomen ouders
Deel deze informatie op