Aanvraag Gerard Sanderink Studiebeurs WO

Geef aan welke studie je volgt
Bijlagen
1. motivatiebrief 2. curriculum vitae 3. kopie geldig paspoort/identiteitskaart (met onleesbaar gemaakt BSN) 4. handgeschreven verklaring niet-veroordeeld voor en niet-verdacht van een misdrijf 5. kopie actueel uittreksel Basisregistratie Personen (BRP) 6. gewaarmerkte cijferlijsten 7. twee ondersteunende verklaringen 8. gentlemen's agreement 9. verklaring fiscus omtrent bruto inkomen ouders
Deel deze informatie op