Studiebeurs

Gerard Sanderink studiebeurzen voor Twents technologietalent voor derde keer uitgereikt

ENSCHEDE, 16 september 2016 – Op de Saxion Stadscampus in Enschede zijn vandaag voor de derde keer de Gerard Sanderink Studiebeurzen uitgereikt. Dit jaar namen opnieuw negen talentvolle studenten de beurzen van Sanderink persoonlijk in ontvangst. Vier van hen studeren aan de Universiteit Twente en vijf studeren bij Saxion. 

Initiatiefnemer en grondlegger voor deze beurzen is Gerard Sanderink. Met de financiële bijdrage per student van 10.000 euro per jaar stimuleert Sanderink jonge, talentvolle studenten met aantoonbare capaciteiten op het gebied van technologie in hun verdere ontwikkeling. De beurs wordt per jaar toegekend. In principe wordt de beurs bij gelijkblijvende omstandigheden gehandhaafd tot het einde van de studie. Jaarlijks stelt de Stichting Gerard Sanderink vast aan wie de nieuw te vergeven beurzen worden toegekend. Dat gebeurt op basis van een aantal criteria. Onder andere moeten de studenten een technische studie volgen aan de Universiteit Twente of Saxion, woonachtig zijn in Twente, bereid zijn zich na afronding van de studie te verbinden aan een Twents bedrijf en zich maatschappelijk breed te ontwikkelen. Wim Boomkamp, voorzitter College van Bestuur Saxion: "Wij vinden het een geweldig initiatief, dat precies past in onze opdracht om techniekonderwijs te stimuleren. Jong talent krijgt een unieke kans en is straks een aanwinst voor het regionale bedrijfsleven." Kees van Ast, vicevoorzitter College van Bestuur Universiteit Twente: "We hebben veel waardering voor het feit dat Gerard Sanderink middels deze beurzen het voor een groep talentvolle studenten mogelijk maakt een gedegen opleiding te volgen aan de Universiteit Twente. Wij verwelkomen ze dan ook van harte." Saxionstudent Laura te Nijenhuis: “Tijd die ik normaliter aan werk zou spenderen, kan ik nu gebruiken voor school, vrijwilligerswerk en sport. Ook volg ik een minor aan de Wageningen UR, wat nooit had gekund als ik de Sanderinkbeurs niet had gekregen. Kort samengevat heeft de beurs mij dus heel veel vrijheid opgeleverd om me te kunnen ontwikkelen op de manier die bij mij past.”

Over Stichting Gerard Sanderink
Ondernemer Gerard Sanderink is onder meer eigenaar van het investeringsbedrijf Sanderink Investments, waaronder IT-bedrijf Centric, technologiebedrijf Strukton en advies- en ingenieursbureau Antea Group vallen. Gerard Sanderink, geboren en getogen in Twente, draagt de regio een warm hart toe. Om zich in te zetten voor de regio heeft hij het beurzenprogramma gestart met het doel om jonge, talentvolle studenten voor Twente te behouden en in hun verdere ontwikkeling te ondersteunen. Daarnaast werkt hij aan het Sanderink Technology Centre, een innovatiecentrum dat als innovatieversneller moet dienen voor talentvolle jonge technici.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Indien de studenten nog gebruik kunnen maken van de huidige studiefinanciering dan geldt de onderstaande situatie:

Voor 2015 wordt uitgegaan van een bijdrage van het rijk voor een uitwonende student van € 552,86 per maand en voor een thuiswonende student van €  348,86 per maand. De uitwonende student ontvangt in 2015 van de overheid een beurs van € 3.433 per jaar en een aanvulling van € 3.200 per jaar, samen € 6.634 per jaar. De thuiswonende student ontvangt van de overheid per jaar € 4.176.

De bijdrage uit de Gerard Sanderink Studiebeurs is voor de inwonende student gelijk aan die voor de uitwonende student. De bijdrage van het rijk maakt het verschil. De Gerard Sanderink Studiebeurs voor uitwonende en inwonende studenten is voor het academische jaar 2015 -2016 op € 10.000 per Studiebeurs gesteld. 
Het jaarbudget voor de uitwonende student komt daarmee op € 16.634, per maand is dat € 1.386. 
Het budget voor de inwonende student is € 14.186, dat is per maand € 1.182.

De maandelijkse beursbedragen zijn onbelast. Hierover is overeenstemming met de fiscus bereikt

Indien de student naast zijn beurs nog andere inkomsten heeft, kan er wel sprake zijn van belaste inkomsten. De student dient eventuele belasting voor eigen rekening te nemen.

Per 1 september 2015 geldt voor alle nieuwe studenten die vanaf 1 september 2015 met een opleiding beginnen aan hbo en universiteit een nieuw stelsel van studiefinanciering. Dit betekent dat zij hun basisbeurs verliezen. Ook huidige bachelor studenten die vanaf 1 september beginnen met een master opleiding raken de basisbeurs kwijt. De aanvullende beurs en de OV-kaart blijven wel bestaan. 

In plaats hiervan kunnen studenten per maand maximaal circa € 1.016,- lenen voor levensonderhoud en collegegeld. Het bedrag van € 1.016,- is inclusief een eventuele aanvullende beurs. Studenten van minder draagkrachtige ouders krijgen een aanvullende beurs van maximaal € 378,-. De hoogte van de aanvullende beurs wordt bepaald door het aantal kinderen dat binnen het gezin studeren (telkinderen) en het gezamenlijke inkomen van de ouders. De aanvullende beurs wordt een gift als je binnen 10 jaar je diploma haalt. De verplichte aflosfase voor de lening is 35 jaar.

Deel deze informatie op